BUDOWLANE techniki bezwykopowe

JUMARPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.

z siedzibą w Gliwicach specjalizuje się w prowadzeniu prac z wykorzystaniem technik bezwykopowych. Budujemy i remontujemy instalacje wodociągowe, gazociągowe, a także ciepłociągowe i wiele innych. Prowadzimy również diagnostykę podziemną z wykorzystaniem georadarów, jak również świadczymy usługi doradcze i projektowe w zakresie inżynierii bezwykopowej.

Aktualności

Targi WOD-KAN 2019

13-05-2019

    Serdecznie zapraszamy do udziału w XXVII edycji Międzynarodowych Targów Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 2019 w Bydgoszczy oraz odwiedzenia naszego stoiska Z49 w dniach 21-23.05.2019 r.    Przeczytaj także Targi WOD-KAN 2019 13-05-2019 OGŁOSZENIE – PILNE 26-03-2019 Podziękowania 19-12-2018 Szkolenie operatorów wiertniczych w Moskwie ( wiertnica WPS 140 ) 19-11-2018 … Czytaj dalej Targi WOD-KAN 2019

Czytaj dalej

Podziękowania

19-12-2018

Dziękuje wszystkim za wzięcie udziału w corocznej grudniowej zbiórce.    Przeczytaj także Podziękowania 19-12-2018 Szkolenie operatorów wiertniczych w Moskwie ( wiertnica WPS 140 ) 19-11-2018 Moskwa 2018 r. Wiertnica WPS 120 19-11-2018 Kazań 2018 r. 19-11-2018 „ZAWÓD OD KUCHNI” 31-10-2018 Podziękowania 20-07-2018 Szukasz specjalistów? Doskonale trafiłeś! Skontaktuj się z nami teraz!

Czytaj dalej

Szkolenie operatorów wiertniczych w Moskwie ( wiertnica WPS 140 )

19-11-2018

  Szkolenie operatorów wiertniczych w Moskwie ( wiertnica WPS 140 ) Przeczytaj także Szkolenie operatorów wiertniczych w Moskwie ( wiertnica WPS 140 ) 19-11-2018 Moskwa 2018 r. Wiertnica WPS 120 19-11-2018 Kazań 2018 r. 19-11-2018 „ZAWÓD OD KUCHNI” 31-10-2018 Podziękowania 20-07-2018 Inżynieria Bezwykopowa 2018 20-06-2018 Szukasz specjalistów? Doskonale trafiłeś! Skontaktuj się z nami teraz!

Czytaj dalej

Moskwa 2018 r. Wiertnica WPS 120

19-11-2018

Szkolenie operatorów wiertniczych w Moskwie ( wiertnica WPS 120 ) Przeczytaj także Moskwa 2018 r. Wiertnica WPS 120 19-11-2018 Kazań 2018 r. 19-11-2018 „ZAWÓD OD KUCHNI” 31-10-2018 Podziękowania 20-07-2018 Inżynieria Bezwykopowa 2018 20-06-2018 Targi WOD-KAN Bydgoszcz 2018 r. 24-05-2018 Szukasz specjalistów? Doskonale trafiłeś! Skontaktuj się z nami teraz!

Czytaj dalej

Kazań 2018 r.

19-11-2018

Szkolenie operatorów wiertniczych w Kazaniu ( wiertnica WPS 80 )                      Przeczytaj także Kazań 2018 r. 19-11-2018 „ZAWÓD OD KUCHNI” 31-10-2018 Podziękowania 20-07-2018 Inżynieria Bezwykopowa 2018 20-06-2018 Targi WOD-KAN Bydgoszcz 2018 r. 24-05-2018 NO-DIG POLAND 18-04-2018 Szukasz specjalistów? Doskonale trafiłeś! Skontaktuj się z nami teraz!

Czytaj dalej

„ZAWÓD OD KUCHNI”

31-10-2018

18.10.2018 r. JUMARPOL wziął udział w autorskim projekcie zorganizowanym przez Zabrzański Urząd Pracy „ZAWÓD OD KUCHNI”. Było to spotkanie przedstawicieli różnych zawodów z młodzieżą szkolną.                                            Przeczytaj także „ZAWÓD OD KUCHNI” 31-10-2018 Podziękowania 20-07-2018 Inżynieria … Czytaj dalej „ZAWÓD OD KUCHNI”

Czytaj dalej

Firma Jumarpol Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp.K. realizuje projekt w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu: Opracowanie urządzenia tensometrycznego do pomiaru sił promienistych i poosiowych, w procesach bezwykopowej instalacji podziemnych instalacji inżynierskich, zwłaszcza HPS, wraz ze sprzęgłem obrotowym redukującym długość narzędzi dolnych

Cel projektu Stosowanie urządzenia tensometrycznego - do monitorowania procesów fizycznych zachodzących w niedostępnym dla obserwacji organoleptycznych środowisku - staje się jakościowym standardem. Niekorzystnym zjawiskiem jego stosowania jest wydłużenie przewodu wiertniczego o kolejne narzędzie dolne, które obniżają sztywność układu, uniemożliwiając jego cofanie (gdy taka potrzeba zajdzie). Celem projektu jest opracowanie kompaktowej konstrukcji łączącej w jedną całość urządzenie tensometryczne i sprzęgło obrotowe (krętlik - zapobiegający obrotom instalowanego rurociągu). Takie zblokowanie dwóch niezbędnych elementów przewodu wiertniczego poprawi jego sztywność i obniży łączny koszt drogich narzędzi dolnych. Nowo opracowana konstrukcja nie może wymuszać konieczności stosowania większych rozwiertaków.

Łączny budżet projektu wynosi 221 400 PLN, a jego dofinansowanie ze środków UE wynosi 153 000 PLN.

  

Firma Jumarpol Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. K. realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka dla działania: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach
Tytuł projektu: Opracowanie przycisku sensorowego dla pieszych z modułem komunikacji z osobami niepełnosprawnymi

Nazwa Beneficjenta: JUMARPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K.

Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPSL.01.02.00-24-064H/17-00 z dnia 20.03.2018 r.

Okres realizacji: 2018-01-10 – 2019-11-10

Krótki opis projektu: opracowanie innowacyjnego przycisku sensorowego dla pieszych z modułem komunikacji z osobami niepełnosprawnymi mające na celu podniesienie bezpieczeństwa na drogach. W ramach projektu zostanie opracowany pradukt mogący bezprzewodowo komunikować się z użytkownikiem. Pozwoli to w czasie rzeczywistym na przesłanie informacji krytycznych dla osoby niewidomej, by bezpiecznie przeprowadzić ją przez jezdnię. Urządzenie ma się stać elementem Inteligentnego Miasta.

Planowany efekt: W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca wprowadzi na rynek znacząco ulepszony produkt. Innowacja produktowa polega na udoskonaleniu wyrobu już wytwarzanego przez przedsiębiorstwo - obejmuje znaczące ulepszenie funkcjonalności przedmiotowego produktu.

Całkowita wartość projektu 718 145,11 PLN

Kwota wydatków kwalifikowanych 643 065,11 zł

Kwota dofinansowania projektu 462 848,80 zł

Firma Jumarpol Sp. z o.o. Sp. K. realizuje projekt w ramach działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji

innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Program Operacyjny
Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu: Promocja marki produktowej w Kazachstanie - system teleoptyczny z bezprzewodową transmisją danych TSP.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy Jumarpol poprzez internacjonalizację działalności rozumianą jako wejście na
nowe rynki oraz zdobycie klientów na nowych rynkach zagranicznych. Dzięki realizacji projektu firma będzie promować swoją
markę produktową na rynkach zagranicznych, oferując kontrahentom innowacyjny produkt stanowiący konkurencję względem
produktów z branży występujących na rynku międzynarodowym.

Planowany efekt: zwiększenie rozpoznawalności marki firmy Jumarpol Sp. z o.o. Sp. K. na rynkach zagranicznych, nawiązanie
współpracy z zagranicznymi kontrahentami, dalszy rozwój produktu dzięki specyficznym wymaganiom rynku kazachstańskiego,
wzrost eksportu dzięki sprzedaży nowego produktu kontrahentom zagranicznym.

                                                               

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Jumarpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
Projekt: „Rozwój przedsiębiorstwa poprzez utworzenie Międzynarodowego Centrum Technik Bezwykopowych”
Wartość projektu: 1 525 000,00 PLN w tym wartość dofinansowania: 750 000,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl  

                                                                                  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Jumarpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
Projekt: „Rozwój przedsiębiorstwa poprzez utworzenie Międzynarodowego Centrum Technik Bezwykopowych”
Wartość projektu: 1 525 000,00 PLN w tym wartość dofinansowania: 750 000,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

                                                                   

Jumarpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. otrzymało dofinansowanie na realizację działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013. Projekt jest współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu:  Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu firmy Jumarpol

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności i produktywności oraz zaawansowania technologicznego Beneficjenta poprzez zastosowanie innowacyjnych narzędzi TIK w firmie. Projekt polega na zastosowaniu rozwiązań TIK w modelu B2B, co umożliwi automatyzację procesów biznesowych oraz zmianę sposobu świadczenia usług, bazując na wdrożeniu oprogramowania klasy EIM (ang. Enterprise Information Management).

Łączny budżet projektu wynosi 355 980 PLN, a jego dofinansowanie ze  środków UE wynosi 162 175 PLN.

Okres realizacji projektu: 2019-01-01 – 2020-05-31