BUDOWLANE                               

techniki bezwykopowe

JUMARPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.

z siedzibą w Gliwicach specjalizuje się w prowadzeniu prac z wykorzystaniem technik bezwykopowych. Budujemy i remontujemy instalacje wodociągowe, gazociągowe, a także ciepłociągowe i wiele innych. Prowadzimy również diagnostykę podziemną z wykorzystaniem georadarów, jak również świadczymy usługi doradcze i projektowe w zakresie inżynierii bezwykopowej.

Aktualności

Targi „ROADTECHEXPO 2017” Kijów

24-10-2017

  Serdecznie zapraszamy Państwa w dniach 7-9.11.2017 r. do odwiedzenia naszego stoiska numer E-3-5 na targach    „ROADTECHEXPO 2017” w Kijowie. Przeczytaj także Targi „ROADTECHEXPO 2017” Kijów 24-10-2017 Targi POWER KAZACHSTAN 18-10-2017 Targi Aquatherm Almaty 07-09-2017 NOWOŚĆ !! 10-08-2017 Nowa strona www 02-08-2017 Szukasz specjalistów? Doskonale trafiłeś! Skontaktuj się z nami teraz!

Czytaj dalej

Targi POWER KAZACHSTAN

18-10-2017

Serdecznie dziękujemy wszystkim za odwiedzenie w dniach 24-26.10.2017 r. naszego stoiska A37 na targach   „POWER KAZACHSTAN 2017”                         Zapraszamy również do odwiedzenia poniższej strony gdzie została umieszczona informacja o naszym udziale w targach: https://kazakhstan.trade.gov.pl/ru/news/257951,-jumarpol-sp-z-o-o-power-kazakhstan-2017.html   Przeczytaj także Targi „ROADTECHEXPO 2017” Kijów 24-10-2017 Targi POWER KAZACHSTAN … Czytaj dalej Targi POWER KAZACHSTAN

Czytaj dalej

Targi Aquatherm Almaty

07-09-2017

Bierzemy udział w targach AQUATHERM ALMATY
Zapraszamy do krótkiej relacji

Czytaj dalej
Czytaj dalej

Nowa strona www

02-08-2017

Serdecznie zapraszamy do poznania naszej nowej strony www.

Czytaj dalej

Firma Jumarpol Sp. z o.o. Sp. K. realizuje projekt w ramach działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji

innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Program Operacyjny
Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu: Promocja marki produktowej w Kazachstanie - system teleoptyczny z bezprzewodową transmisją danych TSP.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy Jumarpol poprzez internacjonalizację działalności rozumianą jako wejście na
nowe rynki oraz zdobycie klientów na nowych rynkach zagranicznych. Dzięki realizacji projektu firma będzie promować swoją
markę produktową na rynkach zagranicznych, oferując kontrahentom innowacyjny produkt stanowiący konkurencję względem
produktów z branży występujących na rynku międzynarodowym.

Planowany efekt: zwiększenie rozpoznawalności marki firmy Jumarpol Sp. z o.o. Sp. K. na rynkach zagranicznych, nawiązanie
współpracy z zagranicznymi kontrahentami, dalszy rozwój produktu dzięki specyficznym wymaganiom rynku kazachstańskiego,
wzrost eksportu dzięki sprzedaży nowego produktu kontrahentom zagranicznym.

Firma „JUMARPOL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. realizuje projekt w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.

Tytuł projektu: Objęcie ochroną patentową urządzenia GuMeT - Guide Me Through, które interpretuje sygnały stanu sygnalizacji
świetlnych i jest dedykowane dla pieszego niedowidzącego lub niewidomego.

Głównym celem projektu jest uzyskanie zgłoszenia patentowego dla innowacyjnego rozwiązania, jakim jest urządzenia GuMeT -
Guide Me Through, które interpretuje sygnały stanu sygnalizacji świetlnych i jest dedykowane dla pieszego niedowidzącego lub
niewidomego.

Planowany efekt: Uzyskanie prawa do ochrony własności intelektualnej, co zagwarantuje większe bezpieczeństwo związane z
jego sprzedażą na rynku i utrudni konkurencji wprowadzenie produktu o tożsamych parametrach. Dzięki temu podniesie także swą
renomę firmy i umocni swą pozycję na rynku.

Łączny budżet projektu wynosi 117 889,76 PLN, a jego dofinansowanie ze środków UE wynosi 49 663,13 PLN.

                                                               

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Jumarpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
Projekt: „Rozwój przedsiębiorstwa poprzez utworzenie Międzynarodowego Centrum Technik Bezwykopowych”
Wartość projektu: 1 525 000,00 PLN w tym wartość dofinansowania: 750 000,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl  

                                                                                  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Jumarpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
Projekt: „Rozwój przedsiębiorstwa poprzez utworzenie Międzynarodowego Centrum Technik Bezwykopowych”
Wartość projektu: 1 525 000,00 PLN w tym wartość dofinansowania: 750 000,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

                                                                   

Jumarpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. otrzymało dofinansowanie na realizację działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013. Projekt jest współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu:  Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu firmy Jumarpol

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość