ТЕХНОЛОГИИ

бестраншейного строительства

OOO JUMARPOL

Основана в городе Гливице компания специализируется в сфере методов бестраншейного бурения. Уже более 20 лет предлагает строительные и ремонтные услуги инженерных сетей (телекоммуникации, энергетика, водоснабжение, канализация, газ и т.д.). Оказывает также услуги подземной диагностики с помощью георадаров, консультации и проектирование инженерных сетей при помощи бестраншейных технологий.


Aktualności

New website

02-11-2016

We present you our new website. We are convinced that it will enable us to present our products well and show what we are currently doing.

Czytaj dalej

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Jumarpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
Projekt: „Rozwój przedsiębiorstwa poprzez utworzenie Międzynarodowego Centrum Technik Bezwykopowych”
Wartość projektu: 1 525 000,00 PLN w tym wartość dofinansowania: 750 000,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Jumarpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
Projekt: „Rozwój przedsiębiorstwa poprzez utworzenie Międzynarodowego Centrum Technik Bezwykopowych”
Wartość projektu: 1 525 000,00 PLN w tym wartość dofinansowania: 750 000,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Jumarpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. otrzymało dofinansowanie na realizację działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013. Projekt jest współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu:  Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu firmy Jumarpol

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość