• 31.05.1994 r założenie firmy
  • 20.06.1994 r rejestracja pod nazwą Jumar s.c.
  • 31.01.1996 r zmiana nazwy na JUMARPOL s.c.
  • 24.06.2008 r przekształcenie spółki cywilnej w  Przedsiębiorstwo Prywatne JUMARPOL Sp. J.
  • 04.07.2016 r przekształcenie spółki jawnej w Jumarpol Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp.K.
4

Celem firmy była i jest działalność gospodarcza, polegająca na świadczeniu wysoko wyspecjalizowanych usług w zakresie bezwykopowych technik budowy podziemnych sieci inżynierskich i ich rekonstrukcji. Jumarpol Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp.K. jest kontynuatorem działalności nieistniejącej spółki cywilnej JUMAR Ruda Śląska, która wykonała w 1992 roku, jako pierwsza w Polsce i na Śląsku, horyzontalny przewiert sterowany dla MPWiK Ruda Śląska pod ulicą Czarnoleśną.

W pierwszych latach działalności, z braku własnych maszyn oraz  personelu, oferta bezwykopowa firmy oparta była o umowę współpracy z czeską firmą INGSTAV Brno S.A. Do wykonywania przewiertów używano wówczas siedmiotonowych maszyn typu FlowTex. W tym czasie właściciele firmy wykonywali wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe oraz prowadzili akcje promocyjne. Z telewizorem i magnetowidem odwiedzali dziesiątki biur projektów, urzędów miejskich oraz firm telekomunikacyjnych, wodociągowych, gazowych itp. Celem tych wizyt było wygłoszenie prelekcji oraz pokazanie filmu na temat horyzontalnych przewiertów sterowanych oraz innych technik bezwykopowych.

Pierwsze lata współpracy pozwoliły właścicielom nabyć konieczną wiedzę i doświadczenie oraz dobrze rozpoznać potrzeby polskiego rynku w branży technik bezwykopowych. Nabyte doświadczenie, nawiązane kontakty oraz zgromadzone zasoby finansowe, pozwoliły firmie w kwietniu 1996 roku zakupić maszynę do przewiertów sterownych firmy TRACTOTECHNIK, GRUNDOJET 450 S. Eksploatacja maszyny zwiększyła dochodowość spółki, co umożliwiło nowe inwestycje. Z biegiem czasu zakupiono kolejne maszyny, które wpłynęły na rozwój techniczny i ekonomiczny naszej firmy, co pozwoliło realizować zlecenia szybko i solidnie, przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjnych cen dostosowanych do potrzeb i oczekiwań Klientów.

Dzisiaj z naszych usług korzystają dziesiątki zadowolonych firm i instytucji. Dołącz do nich i Ty.