horyzontalne przewierty sterowane


  • HORYZONTALNE PRZEWIERTY STEROWANE (ang. HDD): technologia polega na hydromechanicznym zwiercaniu gruntu i hydraulicznym transporcie zwiercin do komory roboczej; pod ziemią porusza się zespół drążący, komunikujący się, z operatorem znajdującym się na powierzchni, przy pomocy fal radiowych.
  • Zalety:
  • zdolność instalowania rurociągów na znaczne odległości bez wykonywania wykopów
  • zdolność instalowania rurociągów po liniach krzywych (omijanie podziemnych przeszkód)
  • zdolność instalowania rurociągów na znacznych głębokościach (bez potrzeby schodzenia pracownika pod ziemię)
  • radiowa komunikacja z operatorem w czasie rzeczywistym, eksport parametrów technicznych (kierunek drążenia, temperatura głowicy, stan naładowania baterii, głębokość, wielkość upadu).