Szkolenie operatorów wiertniczych w Moskwie ( wiertnica WPS 140 )