poszerzak


  • POSZERZAK HYDRAULICZNY: technologia dedykowana dla kanalizacji grawitacyjnych wielkośrednicowych, gdy żerdź pilotażowa nie jest w stanie utrzymać ciężaru rur obsadowych i poszerzanie otworu drążonego musi odbywać się sukcesywnie.
  • Zalety:
  • bardzo duża dokładność posadowienia rurociągu (do 1 ‰)
  • przy zastosowaniu systemu teleoptycznego TSP-02 znaczna długość instalacji bez wykopu
  • przy zastosowaniu systemu teleoptycznego TSP-03 możliwość pracy w bardzo niskich temperaturach (do -25° C)
  • przy zastosowaniu systemu teleoptycznego TSP-03-3G możliwość zdalnego podglądu sytuacji w komorach roboczych i na przodku głowicy pilotażowej