tuneling


  • TUNELING: technologia dedykowana dla średnic przełazowych, polega na hydraulicznym tłoczeniu rur osłonowych lub bezpośrednio produktowych.
  • Zalety:
  • możliwość wykonywania iniekcji ciśnieniowej z wnętrza instalacji ( w razie niebezpieczeństwa osiadania budowanej instalacji)
  • duża dokładność posadowienia rurociągu
  • możliwość wykonywania przekroczeń o znacznych długościach
  • możliwość kontroli organoleptycznej przodka
  • przy zastosowaniu rejestratora następuje automatyczne archiwizowanie parametrów technicznych w funkcji czasu