Renowacje sieci istniejących

Ponad 10 lat poszerzyliśmy naszą ofertę o usługi:

  • remontu istniejących sieci inżynierskich.

Stosowane przez nas technologie:

  • technologia reliningu, polega na wprowadzeniu do istniejącego rurociągu nowego, w pełni funkcjonalnego przewodu rurowego.
  • technologii ciasnopasowanej rury PE, technologia polega na wciąganiu do remontowanego rurociągu rury PE o większej średnicy. Przed samym wciągnięciem rurę PE poddaje się kompresji średnicy w granicach pamięci własnej materiału
  • cracking, technologia polegająca na rozcięciu i rozepchaniu istniejącej rury oraz instalacje nowe o zbliżonej średnicy.
  • technologia rękawa światło-utwardzalnego, w pierwszej fazie tej technologii odbywa się czyszczenie kanału, w kolejnej fazie wciągniecie rękawa nasączonego żywicami, w ostatniej fazie następuje utwardzenie materiału lampami światło-utwardzalnymi.

 

 

Zachęcamy także, do zapoznania się z naszą ofertą bezwykopowej budowy infrastruktury podziemnej

Zapraszamy do kontaktu:

mgr inż. Marzena Milczarek