wbijanie rur stalowych o średnicy powyżej 200 mm


  • WBIJANIE RUR STALOWYCH O ŚREDNICY PONAD 200 mm: technologia polega na wbijaniu do gruntu rury stalowej, otwartej od przodka, przy użyciu młota pneumatycznego pozostającego w komorze startowej.
  • Zalety:
  • stosunkowo duża prędkość wykonywania przekroczenia
  • możliwość wykonywania przekroczenia na małych głębokościach, gdyż grunt nie jest zagęszczany lecz „połykany” i tam rozprężany
  • stosunkowo mała skłonność do meandrowania