Kretowanie


  • KRETOWANIE: technologia polega na mechanicznym zagęszczaniu gruntu przy użyciu napędzanego pneumatycznie bijaka, poruszającego się pod ziemią.
  • Zalety:
  • duża szybkość drążenia
  • małe wymiary komór roboczych
  • brak potrzeby transportu urobku (grunt jest zagęszczany)
  • mała wrażliwość na struktury kamieniste