tensometr


  • URZĄDZENIE TENSOMETRYCZNE KSK-T: służy do pomiaru i archiwizowania w czasie rzeczywistym sił promienistych i poosiowych działających na instalowany rurociąg, w technologiach bezwykopowych. Dedykowane szczególnie dla instalacji wrażliwych jak gazociąg, wodociąg, kanalizacja sanitarna ciśnieniowa, kabel ciepłowniczy.
  • Zalety:
  • zapobieganie katastrofom budowlanym takim jak: podsadzenie jezdni, wypływ płuczki
  • zapobieżenie rozciągnięciu rury
  • zapobieżenie spłaszczeniu rury ciśnieniem płuczki
  • archiwizowanie wielkości sił w funkcji czasu (wymóg reklamacyjny)
  • dyscyplinowanie zespołu roboczego (dla zachowania reżimów technologicznych)