przecisk statyczny


  • PRZECISK STATYCZNY: technologia polega na wtłaczaniu w grunt instalacji, przy użyciu siłowników hydraulicznych.
  • Zalety:
  • małe wymiary komór roboczych
  • mała hałaśliwość pracy
  • mała wrażliwość na grunty o małej nośności, silnie nawodnione