TECHNOLOGIA BEZWYKOPOWA

proponujemy usługi w zakresie:

 • Projekty wykonawcze i technologiczne,
 • Uzgodnienia międzybranżowe,
 • Uzgodnienia z właścicielami dróg, rzek, torów i innych obiektów,
 • Uzyskanie zgód na umieszczenie urządzenia,
 • Uzyskanie zgód na wejścia w teren inwestycji.

świadczymy usługi w zakresie projektowania dla budownictwa:

 • Inwentaryzacja budynków i obiektów budowlanych,
 • Projekty budowlane: budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych, budynków usługowych, przemysłowych, produkcyjnych i magazynowych,
 • Pomoc i reprezentowanie inwestora przed organami administracji przy uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o pozwolenie na budowę, decyzji o pozwolenie na użytkowanie budynku, zaświadczeń, opinii i uzgodnień,
 • Kosztorysowanie robót budowlanych i ekspertyzy budowlane,
 • Sprawowanie nadzorów nad robotami budowlanymi,
 • Pełnienie funkcji inwestora zastępczego w procesie inwestycyjnym.

 

Zachęcamy do odwiedzenia zakładki przygotowanie budowy

 

4 (2)

Zapraszamy do kontaktu:

mgr inż. arch Magdalena Listoś